SLTNG File

? Cách mở file .SLTNG? Những phần mềm mở file .SLTNG và sửa file lỗi. Convert Text SLTNG file sang định dạng khác.

.SLTNG File Extension

   
File name SLTNG File
File Type StarLogo TNG Project File
Nhà phát triển MIT
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SLTNG là file gì?

SLTNG là Developer Files - StarLogo TNG Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MIT.

hồ sơ dự án tạo ra bởi StarLogo TNG, một ứng dụng được sử dụng để giảng dạy các nguyên tắc lập trình trong môi trường giáo dục; tiết kiệm một mô hình có thể được mô phỏng trong phần mềm; có thể bao gồm đồ họa 3D và âm thanh và hỗ trợ bàn phím đầu vào.

What is a SLTNG file?

Project file created by StarLogo TNG, an application used for teaching programming principles in educational environments; saves a model that can be simulated in the software; can include 3D graphics and sound and supports keyboard input.

Cách mở .SLTNG file

Để mở file .SLTNG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLTNG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLTNG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLTNG do người dùng đóng góp.

  • StarLogo TNG

Chuyển đổi file .SLTNG

File .SLTNG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *