SMALI File

? Cách mở file .SMALI? Những phần mềm mở file .SMALI và sửa file lỗi. Convert Text SMALI file sang định dạng khác.

.SMALI File Extension

   
File name SMALI File
File Type Android Smali Assembly Language File
Nhà phát triển Google
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .SMALI là file gì?

SMALI là Developer Files - Android Smali Assembly Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

tập tin cho nhà phát triển viết bằng Smali, ngôn ngữ lắp ráp được sử dụng bởi các máy ảo Dalvik Android; thường được tạo bởi dịch ngược .DEX file (Dalvik Executable), đó là những thực thi bao gồm trong ứng dụng Android (file .apk); thường được sử dụng để kiểm tra mức độ thấp của nội dung ứng dụng của Android, hoặc cho hack ứng dụng Android.

What is a SMALI file?

Developer file written in Smali, the assembly language used by the Android Dalvik Virtual Machine; usually created by decompiling .DEX (Dalvik Executable) files, which are the executables included in Android apps (.APK files); usually used for low-level inspection of an Android app's contents, or for hacking Android apps.

Cách mở .SMALI file

Để mở file .SMALI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMALI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMALI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMALI do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Notepad++
  • Notepad++
  • text editor

Chuyển đổi file .SMALI

File .SMALI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *