SMD File

? Cách mở file .SMD? Những phần mềm mở file .SMD và sửa file lỗi. Convert Text SMD file sang định dạng khác.

.SMD File Extension

   
File name SMD File
File Type 1Valve Studiomdl Data File
Nhà phát triển Valve
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (42 Bình chọn)

File .SMD là file gì?

SMD là 3D Image Files - 1Valve Studiomdl Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Valve.

mô hình tập tin ba chiều được sử dụng bởi Source Engine, một công cụ trò chơi dùng để phát triển các trò chơi như Half-Life; lưu trữ các mô hình trong một định dạng văn bản ASCII; biên dịch vào kết quả các mô hình trò chơi .MDL sử dụng Studiomdl tiện ích dòng lệnh và một kịch bản .QC.

What is a SMD file?

Three-dimensional model file used by Source Engine, a game engine used to develop games such as Half-Life; stores the model in an ASCII text format; compiled into the resulting .MDL game model using Studiomdl command line utility and a .QC script.

Cách mở .SMD file

Để mở file .SMD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMD do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SMD

File .SMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *