SMG File

? Cách mở file .SMG? Những phần mềm mở file .SMG và sửa file lỗi. Convert N/A SMG file sang định dạng khác.

.SMG File Extension

   
File name SMG File
File Type SolidWorks Composer File
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .SMG là file gì?

SMG là CAD Files - SolidWorks Composer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dassault Systemes.

tập tin một SMG là một mô hình 3D CAD lưu trong định dạng SolidWorks Composer tập tin. Nó chứa một 3D lắp ráp, có thể bao gồm một hoặc nhiều bộ phận hoặc phụ lắp ráp. SMG cũng tập tin thuộc tính tài liệu lưu trữ, trong đó bao gồm các thông tin về hệ tọa độ và kết cấu của hội đồng.

What is a SMG file?

An SMG file is a 3D CAD model saved in the SolidWorks Composer file format. It contains a 3D assembly, which may include one or more parts or sub-assemblies. SMG files also store document properties, which include information about the coordinate system and textures of the assembly.

Cách mở .SMG file

Để mở file .SMG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMG do người dùng đóng góp.

  • Dassault Systemes SolidWorks Composer

Chuyển đổi file .SMG

File .SMG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *