SMI File

? Cách mở file .SMI? Những phần mềm mở file .SMI và sửa file lỗi. Convert N/A SMI file sang định dạng khác.

.SMI File Extension

   
File name SMI File
File Type 1Self-Mounting Disk Image
Nhà phát triển Apple
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (19 Bình chọn)

File .SMI là file gì?

SMI là Disk Image Files - 1Self-Mounting Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

tập tin một SMI là một tập tin ảnh đĩa được tạo ra bởi Aladdin shrinkwrap hoặc Apple Disk Copy trong Mac OS Classic (Mac OS 9 hoặc sớm hơn). Nó chứa một hình ảnh đĩa mà gắn kết như một đĩa trên máy tính để bàn khi mở ra.

What is a SMI file?

An SMI file is a disk image file created by Aladdin ShrinkWrap or Apple Disk Copy in Mac OS Classic (Mac OS 9 or earlier). It contains a disk image that mounts as a disk on the Desktop when opened.

Cách mở .SMI file

Để mở file .SMI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMI do người dùng đóng góp.

  • Apple Disk Utility
  • RealTrimmer
  • RealTrimmer
  • RealDownloader
  • RealPlayer (
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SMI

File .SMI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *