SMK File

? Cách mở file .SMK? Những phần mềm mở file .SMK và sửa file lỗi. Convert N/A SMK file sang định dạng khác.

.SMK File Extension

   
File name SMK File
File Type Smacker Compressed Movie File
Nhà phát triển RAD Game Tools
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .SMK là file gì?

SMK là Video Files - Smacker Compressed Movie File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RAD Game Tools.

Video, hình ảnh động, hoặc tập tin âm thanh nén sử dụng máy nén điều kỳ diệu RAD game Tool của; hỗ trợ video clip với 256 màu sắc và minh bạch; thường được sử dụng để tạo phim cho các trò chơi video với giảm kích thước tập tin.

What is a SMK file?

Video, animation, or sound file compressed using RAD Game Tool's Smacker compressor; supports video clips with 256 colors and transparency; often used for creating movies for video games with reduced file sizes.

Cách mở .SMK file

Để mở file .SMK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMK do người dùng đóng góp.

  • VideoLAN VLC media player
  • Final Media Player
  • Final Media Player
  • QvodPlayer
  • Media Player Classic
  • SPlayer
  • SPlayer

Chuyển đổi file .SMK

File .SMK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *