SML File

? Cách mở file .SML? Những phần mềm mở file .SML và sửa file lỗi. Convert Text SML file sang định dạng khác.

.SML File Extension

   
File name SML File
File Type 1ARC/INFO Simple Macro Language File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.6 ★ (10 Bình chọn)

File .SML là file gì?

SML là Developer Files - 1ARC/INFO Simple Macro Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ESRI.

Script được viết cho ARC / INFO, một chương trình GIS DOS cũ được phát triển bởi ESRI; cho phép một tập hợp con của các tính năng ngôn ngữ của Arc Macro Language (.AML files), được sử dụng bởi ArcInfo WorkStation; sử dụng để xây dựng các ứng dụng GIS cho môi trường ARC / INFO.

What is a SML file?

Script written for ARC/INFO, an older DOS GIS program developed by ESRI; permits a subset of the language features of the Arc Macro Language (.AML files), which was used by ArcInfo WorkStation; used for building GIS applications for the ARC/INFO environment.

Cách mở .SML file

Để mở file .SML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SML do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Music Score
  • Music Score
  • Any Video Converter Professional
  • MusicScorePro3
  • Storm Codec Unicode
  • Storm Codec Unicode

Chuyển đổi file .SML

File .SML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *