SMRD File

? Cách mở file .SMRD? Những phần mềm mở file .SMRD và sửa file lỗi. Convert Binary SMRD file sang định dạng khác.

.SMRD File Extension

   
File name SMRD File
File Type Adobe InDesign Filter File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SMRD là file gì?

SMRD là Misc Files - Adobe InDesign Filter File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một SMRD chứa thông tin bộ lọc được sử dụng bởi InDesign, một máy tính để bàn xuất bản ứng dụng thiết kế. Nó lưu trữ thông tin cần thiết để text import và đồ họa từ một định dạng tập tin. file SMRD được sử dụng để lọc văn bản và hình ảnh từ các chương trình khác sang định dạng InDesign.

What is a SMRD file?

An SMRD file contains filter information used by InDesign, a desktop publishing design application. It stores information required to import text and graphics from another file format. SMRD files are used for filtering text and images from other programs to the InDesign format.

Cách mở .SMRD file

Để mở file .SMRD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMRD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMRD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMRD do người dùng đóng góp.

  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe Illustrator 2020
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SMRD

File .SMRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *