SMZ File

? Cách mở file .SMZ? Những phần mềm mở file .SMZ và sửa file lỗi. Convert Zip SMZ file sang định dạng khác.

.SMZ File Extension

   
File name SMZ File
File Type SMath Studio Compressed Document
Nhà phát triển SMath
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SMZ là file gì?

SMZ là Data Files - SMath Studio Compressed Document, dưới định dạng Zip được phát triển bởi SMath.

File được tạo ra bởi SMath Studio, một chương trình toán học mà cung cấp một giấy giống như giao diện; lưu các dữ liệu toán học giống như một tập tin .SM (SMath Studio Document), nhưng nén nó với Zip nén để giảm kích thước tập tin.

What is a SMZ file?

File created by SMath Studio, a math program that provides a paper-like interface; saves the same mathematical data as an .SM file (SMath Studio Document), but compresses it with Zip compression to reduce the file size.

Cách mở .SMZ file

Để mở file .SMZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMZ do người dùng đóng góp.

  • SMath Studio Desktop
  • Screen Monkey
  • Screen Monkey

Chuyển đổi file .SMZ

File .SMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *