SMZIP File

? Cách mở file .SMZIP? Những phần mềm mở file .SMZIP và sửa file lỗi. Convert Zip SMZIP file sang định dạng khác.

.SMZIP File Extension

   
File name SMZIP File
File Type StepMania Package
Nhà phát triển StepMania
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SMZIP là file gì?

SMZIP là Game Files - StepMania Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi StepMania.

định dạng gói được sử dụng bởi StepMania, một điệu nhảy miễn phí và trò chơi nhịp điệu mà hỗ trợ nhảy miếng đệm; thường được tạo ra với StepMania gói xuất khẩu (smpackage.exe); bao gồm âm nhạc, phát thanh viên, chủ đề, và các tiện ích khác cho một bài hát cụ thể; được thiết kế để trở thành một định dạng đơn giản để phân phối dữ liệu âm nhạc trong một tập tin duy nhất.

What is a SMZIP file?

Package format used by StepMania, a free dance and rhythm game that supports dance pads; typically created with the StepMania Package Exporter (smpackage.exe); includes the music, announcers, themes, and other add-ons for a specific song; designed to be a simple format for distributing song data in a single file.

Cách mở .SMZIP file

Để mở file .SMZIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMZIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMZIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMZIP do người dùng đóng góp.

  • StepMania
  • StepMania Tools
  • StepMania Tools

Chuyển đổi file .SMZIP

File .SMZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *