SNAG File

? Cách mở file .SNAG? Những phần mềm mở file .SNAG và sửa file lỗi. Convert Binary SNAG file sang định dạng khác.

.SNAG File Extension

   
File name SNAG File
File Type SnagIt Capture File
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .SNAG là file gì?

SNAG là Data Files - SnagIt Capture File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi TechSmith.

Tập tin được tạo ra bởi SnagIt, một chụp màn hình và chương trình hình ảnh chú thích; cửa hàng một bitmap của ảnh chụp như các đối tượng vector cũng như rút ra, chẳng hạn như các callout và mũi tên; cửa hàng đồ họa vector như các đối tượng "flat", có nghĩa là chúng có thể được di chuyển và thay đổi nội dung trước khi được rasterized, hay "san phẳng" thành một raster graphic thức.

What is a SNAG file?

File created by SnagIt, a screen capturing and image annotation program; stores a bitmap of the captured image as well as drawn vector objects, such as callouts and arrows; stores the vector graphics as "unflattened" objects, meaning they can be moved and edited before being rasterized, or "flattened," into a final raster graphic.

Cách mở .SNAG file

Để mở file .SNAG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNAG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNAG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNAG do người dùng đóng góp.

  • TechSmith SnagIt

Chuyển đổi file .SNAG

File .SNAG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *