SNAGITSTAMPS File

? Cách mở file .SNAGITSTAMPS? Những phần mềm mở file .SNAGITSTAMPS và sửa file lỗi. Convert N/A SNAGITSTAMPS file sang định dạng khác.

.SNAGITSTAMPS File Extension

   
File name SNAGITSTAMPS File
File Type Snagit Stamp Archive
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .SNAGITSTAMPS là file gì?

SNAGITSTAMPS là Vector Image Files - Snagit Stamp Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TechSmith.

Lưu trữ được tạo ra bởi Snagit, một hình ảnh màn hình và chương trình quay video; chứa tem tùy chỉnh có thể được thêm vào hình ảnh và video; tạo ra để chia sẻ tem với người dùng khác.

What is a SNAGITSTAMPS file?

Archive created by Snagit, a screen image and video capture program; contains customized stamps that can be added to images and video; created to share the stamps with other users.

Cách mở .SNAGITSTAMPS file

Để mở file .SNAGITSTAMPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNAGITSTAMPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNAGITSTAMPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNAGITSTAMPS do người dùng đóng góp.

  • TechSmith SnagIt

Chuyển đổi file .SNAGITSTAMPS

File .SNAGITSTAMPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *