SNAGPROJ File

? Cách mở file .SNAGPROJ? Những phần mềm mở file .SNAGPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A SNAGPROJ file sang định dạng khác.

.SNAGPROJ File Extension

   
File name SNAGPROJ File
File Type Snagit Project File
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .SNAGPROJ là file gì?

SNAGPROJ là Video Files - Snagit Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TechSmith.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Snagit, một chương trình chụp ảnh màn hình; bao gồm một video hoặc hình ảnh chụp từ màn hình của người dùng; có thể được mở và chỉnh sửa bởi người dùng để thêm các hiệu ứng như mũi tên, bóng, và văn bản.

What is a SNAGPROJ file?

Project file created by Snagit, a screen capture program; consists of a video or image taken from the user's screen; can be opened and edited by user to add effects such as arrows, shadows, and text.

Cách mở .SNAGPROJ file

Để mở file .SNAGPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNAGPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNAGPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNAGPROJ do người dùng đóng góp.

  • TechSmith SnagIt

Chuyển đổi file .SNAGPROJ

File .SNAGPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *