SNAGSTYLES File

? Cách mở file .SNAGSTYLES? Những phần mềm mở file .SNAGSTYLES và sửa file lỗi. Convert N/A SNAGSTYLES file sang định dạng khác.

.SNAGSTYLES File Extension

   
File name SNAGSTYLES File
File Type Snagit Style Archive
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SNAGSTYLES là file gì?

SNAGSTYLES là Vector Image Files - Snagit Style Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TechSmith.

tập phong cách được tạo ra bởi Snagit, một hình ảnh màn hình và chương trình quay video; chứa phong cách tùy chỉnh như mũi tên, bong bóng nói chuyện, đường nét, hình khối, đường nét bút, có thể được thêm vào hình ảnh và video.

What is a SNAGSTYLES file?

Style file created by Snagit, a screen image and video capture program; contains customized styles such as arrows, talk bubbles, lines, shapes, pen lines, that can be added to images and video.

Cách mở .SNAGSTYLES file

Để mở file .SNAGSTYLES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNAGSTYLES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNAGSTYLES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNAGSTYLES do người dùng đóng góp.

  • TechSmith SnagIt

Chuyển đổi file .SNAGSTYLES

File .SNAGSTYLES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *