SNK File

? Cách mở file .SNK? Những phần mềm mở file .SNK và sửa file lỗi. Convert N/A SNK file sang định dạng khác.

.SNK File Extension

   
File name SNK File
File Type Strong Name Key File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SNK là file gì?

SNK là Encoded Files - Strong Name Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

key file phần mềm được tạo ra bởi Mạnh Tên Tool (sn.exe), một chương trình mã hóa bao gồm với .NET framework của Microsoft; chứa một khóa công khai và khóa bí mật cặp; sử dụng để ký và xác thực một ứng dụng.

What is a SNK file?

Software key file created by Strong Name Tool (Sn.exe), a cryptographic program included with Microsoft's .NET framework; contains a public key and private key pair; used to digitally sign and authenticate an application.

Cách mở .SNK file

Để mở file .SNK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNK do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Strong Name Tool
  • Microsoft Strong Name Tool
  • Stuffit Expander
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SNK

File .SNK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *