SNO File

? Cách mở file .SNO? Những phần mềm mở file .SNO và sửa file lỗi. Convert N/A SNO file sang định dạng khác.

.SNO File Extension

   
File name SNO File
File Type Starry Night Pro Data File
Nhà phát triển Simulation Curriculum
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .SNO là file gì?

SNO là Data Files - Starry Night Pro Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Simulation Curriculum.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Starry Night Pro, một ứng dụng giúp người dùng quan sát chòm sao; chứa cài đặt hiển thị cho quan điểm của bầu trời, chòm sao, hành tinh, sao băng mưa, hệ thống năng lượng mặt trời, vv

What is a SNO file?

Data file used by Starry Night Pro, an application that helps users observe constellations; contains display settings for the view of the sky, constellations, planets, meteor showers, solar system, etc.

Cách mở .SNO file

Để mở file .SNO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNO do người dùng đóng góp.

  • Simulation Curriculum Starry Night Pro

Chuyển đổi file .SNO

File .SNO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *