SNP File

? Cách mở file .SNP? Những phần mềm mở file .SNP và sửa file lỗi. Convert N/A SNP file sang định dạng khác.

.SNP File Extension

   
File name SNP File
File Type Access Report Snapshot
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (10 Bình chọn)

File .SNP là file gì?

SNP là Page Layout Files - Access Report Snapshot, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Ảnh chụp của một báo cáo được tạo ra trong Microsoft Access; giữ nguyên bố cục báo cáo, bao gồm cả văn bản và đồ họa; cho phép các báo cáo được xem bởi những người không có truy cập cài đặt trên máy tính của mình.

What is a SNP file?

Snapshot of a report created in Microsoft Access; preserves the report layout, including the text and graphics; allows the report to be viewed by someone who does not have Access installed on his or her computer.

Cách mở .SNP file

Để mở file .SNP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Snapshot Viewer
  • Microsoft Access 2019
  • Microsoft Access 2019
  • Adobe Acrobat
  • Microsoft Snapshot Viewer-program
  • Microsoft Snapshot Viewer-toepassing
  • Microsoft Snapshot Viewer-toepassing

Chuyển đổi file .SNP

File .SNP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *