SOD File

? Cách mở file .SOD? Những phần mềm mở file .SOD và sửa file lỗi. Convert N/A SOD file sang định dạng khác.

.SOD File Extension

   
File name SOD File
File Type Spear of Destiny Data File
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SOD là file gì?

SOD là Game Files - Spear of Destiny Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi id Software.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Spear of Destiny, một prequel first-person shooter (FPS) vào trò chơi phổ biến Wolfenstein 3D; tương tự như các tập tin được sử dụng bởi .WL6 Wolfenstein 3D, vì nó chứa dữ liệu được nạp trong gameplay; có thể bao gồm bản đồ, âm thanh, kết cấu, và sprites.

What is a SOD file?

Game file used by Spear of Destiny, a first-person shooter (FPS) prequel to the popular Wolfenstein 3D game; similar to the .WL6 file used by Wolfenstein 3D, as it contains data loaded during gameplay; may include maps, sounds, textures, and sprites.

Cách mở .SOD file

Để mở file .SOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SOD do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SOD

File .SOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *