SOE File

? Cách mở file .SOE? Những phần mềm mở file .SOE và sửa file lỗi. Convert Binary SOE file sang định dạng khác.

.SOE File Extension

   
File name SOE File
File Type Star Wars: Shadows of the Empire Save File
Nhà phát triển LucasArts
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .SOE là file gì?

SOE là Game Files - Star Wars: Shadows of the Empire Save File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi LucasArts.

Lưu tập tin trò chơi được sử dụng bởi Star Wars: Shadows of the Empire (SWSOE), một trò chơi video cho Windows và Nintendo 64; chứa trò chơi tiến bộ dữ liệu như cuộc sống cầu thủ, đạn dược, và nhiệm vụ hoàn thành.

What is a SOE file?

Saved game file used by Star Wars: Shadows of the Empire (SWSOE), a video game for Windows and Nintendo 64; contains game progress data such as player lives, ammunition, and completed missions.

Cách mở .SOE file

Để mở file .SOE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SOE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SOE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SOE do người dùng đóng góp.

  • LucasArts Star Wars: Shadows of the Empire
  • MetaProducts Offline Explorer
  • MetaProducts Offline Explorer
  • MetaProducts Offline Explorer Enterprise
  • Offline Explorer
  • MetaProducts Portable Offline Browser
  • MetaProducts Portable Offline Browser

Chuyển đổi file .SOE

File .SOE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *