SOUNDPACK File

? Cách mở file .SOUNDPACK? Những phần mềm mở file .SOUNDPACK và sửa file lỗi. Convert N/A SOUNDPACK file sang định dạng khác.

.SOUNDPACK File Extension

   
File name SOUNDPACK File
File Type SoundPackager Sound Package
Nhà phát triển Stardock
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (15 Bình chọn)

File .SOUNDPACK là file gì?

SOUNDPACK là Data Files - SoundPackager Sound Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Stardock.

Bộ sưu tập âm thanh được sử dụng bởi Sound Packager, một chương trình để tùy biến âm thanh trong Windows; có thể được tạo ra, nạp, và áp dụng bằng cách sử dụng SoundPackager "Gói" màn hình.

What is a SOUNDPACK file?

Collection of sounds used by Sound Packager, a program for customizing sounds within Windows; can be created, loaded, and applied using the SoundPackager "Packages" screen.

Cách mở .SOUNDPACK file

Để mở file .SOUNDPACK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SOUNDPACK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SOUNDPACK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SOUNDPACK do người dùng đóng góp.

  • SoundPackager
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SOUNDPACK

File .SOUNDPACK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *