SOUNDS File

? Cách mở file .SOUNDS? Những phần mềm mở file .SOUNDS và sửa file lỗi. Convert Text SOUNDS file sang định dạng khác.

.SOUNDS File Extension

   
File name SOUNDS File
File Type Quake 3 Engine Sound Definition File
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SOUNDS là file gì?

SOUNDS là Game Files - Quake 3 Engine Sound Definition File, dưới định dạng Text được phát triển bởi id Software.

tập tin định nghĩa âm thanh được sử dụng bởi trò chơi được phát triển cho id Tech 3, mà thường được gọi là Quake III động cơ; định nghĩa các thuộc tính cho một hoặc nhiều âm thanh, chẳng hạn như một ID âm thanh và một tham chiếu đến một tập tin WAV; lưu trữ trong một định dạng văn bản đơn giản.

What is a SOUNDS file?

Sound definition file used by games developed for id Tech 3, which is often known as the Quake III engine; defines the properties for one or more sounds, such as an sound ID and a reference to a .WAV file; stored in a plain-text format.

Cách mở .SOUNDS file

Để mở file .SOUNDS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SOUNDS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SOUNDS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SOUNDS do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • id Software Quake 3
  • id Software Quake 3
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft WordPad
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file .SOUNDS

File .SOUNDS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *