SOUNDSCRIPT File

? Cách mở file .SOUNDSCRIPT? Những phần mềm mở file .SOUNDSCRIPT và sửa file lỗi. Convert Text SOUNDSCRIPT file sang định dạng khác.

.SOUNDSCRIPT File Extension

   
File name SOUNDSCRIPT File
File Type Rigs of Rods Sound Script File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SOUNDSCRIPT là file gì?

SOUNDSCRIPT là Game Files - Rigs of Rods Sound Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

định dạng kịch bản âm thanh được sử dụng bởi Rigs của Rods, một chương trình cho phép người dùng xe mô phỏng, xe tải, máy bay, thuyền; chứa thông tin mô tả một hoặc các kịch bản âm thanh hơn, được sử dụng để xác định làm thế nào để chơi các file âm thanh kết hợp với một chiếc xe trong khi chơi.

What is a SOUNDSCRIPT file?

Sound script format used by Rigs of Rods, a program that allows users to simulate cars, trucks, airplanes, and boats; contains information that describes one or more sound scripts, which are used to define how to play audio files associated with a vehicle during gameplay.

Cách mở .SOUNDSCRIPT file

Để mở file .SOUNDSCRIPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SOUNDSCRIPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SOUNDSCRIPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SOUNDSCRIPT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SOUNDSCRIPT

File .SOUNDSCRIPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *