SPF File

? Cách mở file .SPF? Những phần mềm mở file .SPF và sửa file lỗi. Convert Binary SPF file sang định dạng khác.

.SPF File Extension

   
File name SPF File
File Type 1ShadowProtect Full Backup File
Nhà phát triển StorageCraft Technology
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .SPF là file gì?

SPF là Backup Files - 1ShadowProtect Full Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi StorageCraft Technology.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi ShadowProtect, một chương trình dùng để quản lý sao lưu và khôi phục thảm họa; chứa các tập tin sao lưu nén; dùng để lưu trữ tất cả các file sao lưu trong một kho lưu trữ duy nhất thay vì sử dụng một kho lưu trữ spanned hoặc một sao lưu gia tăng.

What is a SPF file?

Backup file created by ShadowProtect, a program used for backup and disaster recovery management; contains compressed backup files; used to store all backup files in a single archive rather than using a spanned archive or an incremental backup.

Cách mở .SPF file

Để mở file .SPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPF do người dùng đóng góp.

  • VMware vCenter Converter
  • StorageCraft Technology ShadowProtect
  • StorageCraft Technology ShadowProtect
  • STATISTICA
  • Compleo Suite
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SPF

File .SPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *