SPFX File

? Cách mở file .SPFX? Những phần mềm mở file .SPFX và sửa file lỗi. Convert XML SPFX file sang định dạng khác.

.SPFX File Extension

   
File name SPFX File
File Type Squeeze Presets File
Nhà phát triển Sorenson Media
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .SPFX là file gì?

SPFX là Settings Files - Squeeze Presets File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Sorenson Media.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Bóp, một ứng dụng chuyển mã video; tiết kiệm giá trị định sẵn để thực hiện một chuyển đổi video; thường được sử dụng để chia sẻ cài đặt trước với những người khác thông qua trang web Sorenson Truyền thông Presets Exchange.

What is a SPFX file?

Settings file used by Squeeze, a video transcoding application; saves preset values for performing a video conversion; often used for sharing presets with others through the Sorenson Media Presets Exchange website.

Cách mở .SPFX file

Để mở file .SPFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPFX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Sorenson Squeeze
  • Sorenson Squeeze
  • SIMIO

Chuyển đổi file .SPFX

File .SPFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *