SPG File

? Cách mở file .SPG? Những phần mềm mở file .SPG và sửa file lỗi. Convert N/A SPG file sang định dạng khác.

.SPG File Extension

   
File name SPG File
File Type TCP Optimizer Backup File
Nhà phát triển SpeedGuide.net
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (7 Bình chọn)

File .SPG là file gì?

SPG là Backup Files - TCP Optimizer Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SpeedGuide.net.

Chứa một cấu hình sao lưu các thiết lập mạng tạo ra với TCP Optimizer, một tiện ích được phát triển bởi SpeedGuide.net; có thể được sử dụng để khôi phục lại một trạng thái hệ thống trước đó; có thể được mở bằng cách chọn "File → Khôi phục sao lưu cài đặt" trong TCP Optimizer.

What is a SPG file?

Contains a backup configuration of network settings created with TCP Optimizer, a utility developed by SpeedGuide.net; may be used to restore a previous system state; can be opened by selecting "File→Restore backed up settings" within TCP Optimizer.

Cách mở .SPG file

Để mở file .SPG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ProcessModel
  • ProcessModel
  • Thermo Electron Corporation omnic32
  • Smoke'em Poker main program
  • Nicolet Instrument Corporation omnic32
  • Nicolet Instrument Corporation omnic32

Chuyển đổi file .SPG

File .SPG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *