SPH File

? Cách mở file .SPH? Những phần mềm mở file .SPH và sửa file lỗi. Convert Binary SPH file sang định dạng khác.

.SPH File Extension

   
File name SPH File
File Type 1NIST SPHERE Audio File
Nhà phát triển NIST
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .SPH là file gì?

SPH là Audio Files - 1NIST SPHERE Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NIST.

Dạng sóng tập tin âm thanh được tạo ra trong định dạng NIST SPHERE, mà thường được sử dụng trong nghiên cứu nhận dạng giọng nói; thường chứa một ghi âm của một người nói; có thể được cung cấp như là đầu vào cho hệ thống nhận dạng giọng nói.

What is a SPH file?

Waveform audio file created in the NIST SPHERE format, which is often used in speech recognition research; often contains a recording of a person speaking; can be provided as input to speech recognition systems.

Cách mở .SPH file

Để mở file .SPH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPH do người dùng đóng góp.

  • SoX
  • Scrapbook Factory
  • Scrapbook Factory
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • FotoFinish

Chuyển đổi file .SPH

File .SPH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *