SPI File

? Cách mở file .SPI? Những phần mềm mở file .SPI và sửa file lỗi. Convert Binary SPI file sang định dạng khác.

.SPI File Extension

   
File name SPI File
File Type ShadowProtect Incremental Backup File
Nhà phát triển ShadowCraft Technology
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .SPI là file gì?

SPI là Backup Files - ShadowProtect Incremental Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ShadowCraft Technology.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi ShadowProtect, một chương trình sử dụng để tạo bản sao lưu và biểu diễn phục hồi thảm họa; chứa các nội dung tập tin đã thay đổi kể từ khi sao lưu cuối cùng thực hiện.

What is a SPI file?

Backup file created by ShadowProtect, a program used for creating backups and performing disaster recoveries; contains the changed file contents since the last backup performed.

Cách mở .SPI file

Để mở file .SPI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery
  • Jw_cad
  • LabSpec
  • iBSReport
  • iBSReport

Chuyển đổi file .SPI

File .SPI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *