SPIDERSOLITAIRESAVE-MS File

? Cách mở file .SPIDERSOLITAIRESAVE-MS? Những phần mềm mở file .SPIDERSOLITAIRESAVE-MS và sửa file lỗi. Convert Binary SPIDERSOLITAIRESAVE-MS file sang định dạng khác.

.SPIDERSOLITAIRESAVE-MS File Extension

   
File name SPIDERSOLITAIRESAVE-MS File
File Type Microsoft Spider Solitaire Saved Game
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .SPIDERSOLITAIRESAVE-MS là file gì?

SPIDERSOLITAIRESAVE-MS là Game Files - Microsoft Spider Solitaire Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin trò chơi lưu tạo ra bởi Spider Solitaire, một trò chơi thẻ miễn phí đi kèm với Microsoft Games for Windows; tiết kiệm trạng thái của trò chơi khi người dùng thoát khỏi chương trình và chọn nút Save để lưu lại sự tiến bộ; cho phép người chơi tiếp tục mà họ rời đi lần sau khi các trò chơi được mở ra.

What is a SPIDERSOLITAIRESAVE-MS file?

Saved game file created by Spider Solitaire, a free card game included with Microsoft Games for Windows; saves the state of the game when the user exits the program and chooses the Save button to save the progress; allows players to continue where they left off the next time the game is opened.

Cách mở .SPIDERSOLITAIRESAVE-MS file

Để mở file .SPIDERSOLITAIRESAVE-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPIDERSOLITAIRESAVE-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPIDERSOLITAIRESAVE-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPIDERSOLITAIRESAVE-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Spider Solitaire

Chuyển đổi file .SPIDERSOLITAIRESAVE-MS

File .SPIDERSOLITAIRESAVE-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *