SPRITE File

? Cách mở file .SPRITE? Những phần mềm mở file .SPRITE và sửa file lỗi. Convert N/A SPRITE file sang định dạng khác.

.SPRITE File Extension

   
File name SPRITE File
File Type 1Scratch Sprite File
Nhà phát triển MIT
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (15 Bình chọn)

File .SPRITE là file gì?

SPRITE là Raster Image Files - 1Scratch Sprite File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MIT.

Đồ họa tập tin được sử dụng bởi Scratch, một chương trình giáo dục được sử dụng để phát triển kỹ năng lập trình sáng tạo; tiết kiệm một hình ảnh hai chiều cũng như các thiết lập hình ảnh động cho hình ảnh; thường được sử dụng cho các nhân vật và các đối tượng trò chơi.

What is a SPRITE file?

Graphics file used by Scratch, an educational program used for developing creative programming skills; saves a two-dimensional image as well as animation settings for the image; commonly used for characters and game objects.

Cách mở .SPRITE file

Để mở file .SPRITE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPRITE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPRITE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPRITE do người dùng đóng góp.

  • Snap!
  • MIT Scratch
  • MIT Scratch
  • SAPO Scratch

Chuyển đổi file .SPRITE

File .SPRITE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *