SPVCHAIN File

? Cách mở file .SPVCHAIN? Những phần mềm mở file .SPVCHAIN và sửa file lỗi. Convert N/A SPVCHAIN file sang định dạng khác.

.SPVCHAIN File Extension

   
File name SPVCHAIN File
File Type MultiCoin Wallet File
Nhà phát triển Bitcoin Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SPVCHAIN là file gì?

SPVCHAIN là Data Files - MultiCoin Wallet File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bitcoin Solutions.

Tập tin được tạo ra bởi Multibit, một Bitcoin ví quốc tế sử dụng để thực hiện các giao dịch Bitcoin; chứa một chuỗi của tất cả các Bitcoin giao dịch tiền tệ cụ thể để tập .WALLET của bạn; tạo ra khi các tập tin VÍ được tạo ra và cập nhật tự động sau mỗi lần giao dịch.

What is a SPVCHAIN file?

File created by Multibit, an international Bitcoin wallet used to perform Bitcoin transactions; contains a chain of all the BitCoin currency transactions specific to your .WALLET file; created when the WALLET file is created and updated automatically after each transaction.

Cách mở .SPVCHAIN file

Để mở file .SPVCHAIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPVCHAIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPVCHAIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPVCHAIN do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SPVCHAIN

File .SPVCHAIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *