STR File

? Cách mở file .STR? Những phần mềm mở file .STR và sửa file lỗi. Convert N/A STR file sang định dạng khác.

.STR File Extension

   
File name STR File
File Type 1dBASE Structure List Object File
Nhà phát triển dataBased Intelligence
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (57 Bình chọn)

File .STR là file gì?

STR là Data Files - 1dBASE Structure List Object File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi dataBased Intelligence.

file văn bản định nghĩa cấu trúc của một cơ sở dữ liệu dBASE; chứa một danh sách của tất cả các đối tượng có thể được bao gồm trong các tập tin cơ sở dữ liệu; bao gồm số lượng, tên, và độ rộng của từng lĩnh vực trong cơ sở dữ liệu.

What is a STR file?

Text file that defines the structure of a dBASE database; contains a list of all objects that can be included in the database file; includes the number, names, and widths of each field in the database.

Cách mở .STR file

Để mở file .STR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STR do người dùng đóng góp.

  • dBase
  • DkZ Studio
  • DkZ Studio
  • 2002-2011 MagicVideoSoftware Inc
  • STATISTICA
  • Magic Video Converter
  • Magic Video Converter

Chuyển đổi file .STR

File .STR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *