TEACHER File

? Cách mở file .TEACHER? Những phần mềm mở file .TEACHER và sửa file lỗi. Convert Binary TEACHER file sang định dạng khác.

.TEACHER File Extension

   
File name TEACHER File
File Type SMART Response Teacher Database File
Nhà phát triển SMART Technologies
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .TEACHER là file gì?

TEACHER là Database Files - SMART Response Teacher Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SMART Technologies.

Tập tin được tạo ra bởi phần mềm Smart Response, được sử dụng trong môi trường giáo dục để giáo viên giúp đỡ và sinh viên quản lý thông tin lớp học; chứa danh sách lớp, hồ sơ sinh viên, và kết quả đánh giá; sử dụng để tạo các báo cáo sinh viên cũng như dữ liệu chuyển lớp học giữa các máy tính trường.

What is a TEACHER file?

File created by SMART Response software, which is used in educational settings to help teachers and students manage classroom information; contains class lists, student profiles, and assessment results; used to generate student reports as well as transfer classroom data between school computers.

Cách mở .TEACHER file

Để mở file .TEACHER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TEACHER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TEACHER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TEACHER do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • SMART Response Software
  • SMART Response Software
  • SMART Response
  • Senteo Assessment Software

Chuyển đổi file .TEACHER

File .TEACHER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *