TEE File

? Cách mở file .TEE? Những phần mềm mở file .TEE và sửa file lỗi. Convert N/A TEE file sang định dạng khác.

.TEE File Extension

   
File name TEE File
File Type TeeChart Template
Nhà phát triển Steema Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .TEE là file gì?

TEE là Settings Files - TeeChart Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Steema Software.

Một tập tin TEE là một mẫu được tạo ra bởi TeeChart, thư viện biểu đồ được sử dụng bởi các lập trình viên để hình dung bộ dữ liệu lớn. Nó chứa các thiết lập biểu đồ, được sử dụng để tái tạo một biểu đồ khi nhập khẩu. file TEE bao gồm các thiết lập âm mưu trục, màu nền gradient, và cấu hình chuột phóng to.

What is a TEE file?

A TEE file is a template created by TeeChart, a charting library used by programmers to visualize large sets of data. It contains chart settings, which are used to reproduce a chart when imported. TEE files include plot axis settings, background gradient color, and mouse zooming configuration.

Cách mở .TEE file

Để mở file .TEE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TEE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TEE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TEE do người dùng đóng góp.

  • Steema TeeChart

Chuyển đổi file .TEE

File .TEE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *