TED File

? Cách mở file .TED? Những phần mềm mở file .TED và sửa file lỗi. Convert Binary TED file sang định dạng khác.

.TED File Extension

   
File name TED File
File Type 1Alamo Map File
Nhà phát triển Petroglyph Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (12 Bình chọn)

File .TED là file gì?

TED là Game Files - 1Alamo Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Petroglyph Games.

Bản đồ được sử dụng bởi các trò chơi sử dụng công cụ chơi game Alamo, được phát triển bởi Petroglyph Games; chứa một mức độ đơn hoặc nhiều người và bao gồm địa hình, thời tiết, đạo cụ, đơn vị phe, địa điểm bắt đầu, và gây nên; có thể được sử dụng để lưu trữ và chỉnh sửa bản đồ tùy chỉnh trò chơi.

What is a TED file?

Map used by games that use the Alamo gaming engine, which was developed by Petroglyph Games; contains a single or multiplayer level and includes terrain, weather, props, faction units, starting locations, and triggers; can be used to store and edit custom game maps.

Cách mở .TED file

Để mở file .TED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TED do người dùng đóng góp.

  • LucasArts Star Wars: Empire at War
  • TEMA Application
  • TEMA Application
  • REPlayer

Chuyển đổi file .TED

File .TED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *