TE3 File

? Cách mở file .TE3? Những phần mềm mở file .TE3 và sửa file lỗi. Convert N/A TE3 file sang định dạng khác.

.TE3 File Extension

   
File name TE3 File
File Type WinTrack Object File
Nhà phát triển WinTrack
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TE3 là file gì?

TE3 là Data Files - WinTrack Object File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WinTrack.

Thêm đối tượng có thể được thêm vào một thiết kế đường sắt tạo ra với WinTrack; có thể là một tòa nhà, ô tô, cây, hoặc đối tượng 3D khác; lưu trong một tổ chức phi nhị phân định dạng dựa trên văn bản, có thể được xem với một trình soạn thảo văn bản.

What is a TE3 file?

Extra object that can be added to a railroad design created with WinTrack; may be a building, automobile, tree, or other 3D object; saved in a non-binary, text-based format that can be viewed with a text editor.

Cách mở .TE3 file

Để mở file .TE3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TE3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TE3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TE3 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TE3

File .TE3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *