STPROJ File

? Cách mở file .STPROJ? Những phần mềm mở file .STPROJ và sửa file lỗi. Convert XML STPROJ file sang định dạng khác.

.STPROJ File Extension

   
File name STPROJ File
File Type 1Samsung Theme Document
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .STPROJ là file gì?

STPROJ là Data Files - 1Samsung Theme Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi Samsung.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Samsung Theme Designer, một chương trình cho phép các nhà phát triển để tạo ra các chủ đề khác nhau tùy chỉnh cho thiết bị di động Samsung; tiết kiệm cách bố trí hình ảnh của chủ đề và tham chiếu đến các file đồ họa PNG, được sử dụng cho các nút, nền, vv; có thể được xuất khẩu sang một file theme .SMT, mà sau đó có thể được tải lên điện thoại di động.

What is a STPROJ file?

Project file created by Samsung Theme Designer, a program that allows developers to create custom themes for various Samsung mobile devices; saves the visual layout of the theme and references to .PNG graphic files, which are used for the buttons, background, etc; can be exported to an .SMT theme file, which can then be uploaded to the mobile phone.

Cách mở .STPROJ file

Để mở file .STPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STPROJ do người dùng đóng góp.

  • Samsung Theme Designer
  • SDL Trados Synergy
  • SDL Trados Synergy

Chuyển đổi file .STPROJ

File .STPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *