SPX File

? Cách mở file .SPX? Những phần mềm mở file .SPX và sửa file lỗi. Convert N/A SPX file sang định dạng khác.

.SPX File Extension

   
File name SPX File
File Type 1Ogg Vorbis Speex File
Nhà phát triển Xiph.Org
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .SPX là file gì?

SPX là Audio Files - 1Ogg Vorbis Speex File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xiph.Org.

Audio file nén sử dụng nén Speex và lưu trong định dạng container Ogg Vorbis; thiết kế như một định dạng nén âm thanh đặc biệt cho bài phát biểu; nén giọng nói tại 2-44 kbps và hỗ trợ 8 kHz, 16 kHz, và 32 kHz nén trong bitstream cùng.

What is a SPX file?

Audio file compressed using Speex compression and saved in the Ogg Vorbis container format; designed as an audio compression format specifically for speech; compresses voice at 2 to 44 kbps and supports 8 kHz, 16 kHz, and 32 kHz compression in the same bitstream.

Cách mở .SPX file

Để mở file .SPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPX do người dùng đóng góp.

  • XMMS
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • foobar2000
  • Apple QuickTime Player with XiphQT plugin
  • Microsoft Windows Media Player with DirectShow filter
  • Microsoft Windows Media Player with DirectShow filter
  • CoolUtils Total Audio Converter

Chuyển đổi file .SPX

File .SPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *