SQ File

? Cách mở file .SQ? Những phần mềm mở file .SQ và sửa file lỗi. Convert N/A SQ file sang định dạng khác.

.SQ File Extension

   
File name SQ File
File Type Sysquake Program
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SQ là file gì?

SQ là Data Files - Sysquake Program, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

mô phỏng tương tác tạo ra với Sysquake, một chương trình phần mềm được thiết kế để giúp hiểu hệ thống, giải quyết vấn đề, và các sản phẩm thiết kế.

What is a SQ file?

Interactive simulation created with Sysquake, a software program designed to help understand systems, solve problems, and design products.

Cách mở .SQ file

Để mở file .SQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • KeepTool
  • KeepTool
  • SURIQUAT
  • SEQUEL Software Product Maintenance Wizard

Chuyển đổi file .SQ

File .SQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *