SQD File

? Cách mở file .SQD? Những phần mềm mở file .SQD và sửa file lỗi. Convert Text SQD file sang định dạng khác.

.SQD File Extension

   
File name SQD File
File Type 1Configuration Settings File
Nhà phát triển SparkPath Technologies
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SQD là file gì?

SQD là Settings Files - 1Configuration Settings File, dưới định dạng Text được phát triển bởi SparkPath Technologies.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi SP Debugger cho sqr, một chương trình giúp bạn theo dõi và kiểm soát các chương trình sqr; chứa các chi tiết cấu hình cho phép sqr để xác định vị trí và chạy chương trình của bạn.

What is a SQD file?

Settings File created by SP Debugger for SQR, a program that helps you monitor and control SQR programs; contains configuration details that allow SQR to locate and run your programs.

Cách mở .SQD file

Để mở file .SQD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQD do người dùng đóng góp.

  • SP Debugger for SQR
  • SeqMan
  • SeqMan
  • SQCpack EZ
  • SQCpack

Chuyển đổi file .SQD

File .SQD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *