SQFS File

? Cách mở file .SQFS? Những phần mềm mở file .SQFS và sửa file lỗi. Convert N/A SQFS file sang định dạng khác.

.SQFS File Extension

   
File name SQFS File
File Type Squash FS Bootable File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .SQFS là file gì?

SQFS là Disk Image Files - Squash FS Bootable File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

hình ảnh đĩa khởi động cho Unix mà lon gắn giống như một đĩa vật lý; định dạng bằng Squash FS nén read-only hệ thống tập tin; thường được sử dụng để cài đặt hoạt động tập tin hệ thống.

What is a SQFS file?

Bootable disk image for Unix that can mounted like a physical disk; formatted using the Squash FS compressed read-only file system; often used to install operating system files.

Cách mở .SQFS file

Để mở file .SQFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQFS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SQFS

File .SQFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *