SQL File

? Cách mở file .SQL? Những phần mềm mở file .SQL và sửa file lỗi. Convert Text SQL file sang định dạng khác.

.SQL File Extension

   
File name SQL File
File Type Structured Query Language Data File
Nhà phát triển ISO/IEC
Phân loại Database Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (127 Bình chọn)

File .SQL là file gì?

SQL là Database Files - Structured Query Language Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ISO/IEC.

Một tập tin SQL chứa Structured Query Language (SQL), mà là một ngôn ngữ dùng để truy cập và sửa đổi thông tin trong một cơ sở dữ liệu. Nó lưu trữ các câu lệnh SQL để tạo hoặc sửa đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu, chèn, cập nhật, xóa, hoặc các hoạt động khác SQL.

What is a SQL file?

A SQL file contains Structured Query Language (SQL), which is a language used to access and modify information in a database. It stores SQL statements for creating or modifying database structures, insertions, updates, deletions, or other SQL operations.

Cách mở .SQL file

Để mở file .SQL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQL do người dùng đóng góp.

 • MalcolmHardie Solutions SQLEditor
 • MacroMates TextMate
 • MacroMates TextMate
 • Bare Bones BBEdit
 • Apple TextEdit
 • File Viewer for Android
 • File Viewer for Android
 • MySQL
 • Richardson RazorSQL
 • Altova DatabaseSpy
 • Devart dbForge Studio for MySQL

Chuyển đổi file .SQL

File .SQL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *