SQLITE File

? Cách mở file .SQLITE? Những phần mềm mở file .SQLITE và sửa file lỗi. Convert Binary SQLITE file sang định dạng khác.

.SQLITE File Extension

   
File name SQLITE File
File Type SQLite Database File
Nhà phát triển SQLite
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (79 Bình chọn)

File .SQLITE là file gì?

SQLITE là Database Files - SQLite Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SQLite.

Một tập tin SQLite chứa một cơ sở dữ liệu được tạo ra với SQLite, một trọng lượng nhẹ (RDBMS) được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng để lưu trữ cơ sở dữ liệu nhúng. file SQLite thường được tạo ra bởi nhà phát triển phần mềm để lưu trữ dữ liệu được sử dụng bởi các ứng dụng của họ.

What is a SQLITE file?

An SQLITE file contains a database created with SQLite, a lightweight (RDBMS) widely used in application development for storing embedded databases. SQLITE files are often created by software developers for storing data used by their applications.

Cách mở .SQLITE file

Để mở file .SQLITE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQLITE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQLITE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQLITE do người dùng đóng góp.

  • Sqliteman
  • SQLite
  • SQLite
  • Aryson SQLite Database Recovery
  • SQLite Database Browser
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .SQLITE

File .SQLITE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *