SQLITEDB File

? Cách mở file .SQLITEDB? Những phần mềm mở file .SQLITEDB và sửa file lỗi. Convert Binary SQLITEDB file sang định dạng khác.

.SQLITEDB File Extension

   
File name SQLITEDB File
File Type SQLite Database
Nhà phát triển SQLite
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (18 Bình chọn)

File .SQLITEDB là file gì?

SQLITEDB là Database Files - SQLite Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SQLite.

tập tin cơ sở dữ liệu được lưu trữ sử dụng SQLite, một cơ sở dữ liệu thường được sử dụng để tạo ra cơ sở dữ liệu dựa trên SQL nhúng; lưu trữ dữ liệu sử dụng hồ sơ, trong đó chứa các loại dữ liệu và giá trị; phổ biến nhất là sử dụng để lưu trữ thông tin liên lạc trên các thiết bị iPhone.

What is a SQLITEDB file?

Database file stored using SQLite, a database engine often used to create embedded SQL-based databases; stores data using records, which contain data types and values; most commonly used for storing contact information on iPhone devices.

Cách mở .SQLITEDB file

Để mở file .SQLITEDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SQLITEDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SQLITEDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SQLITEDB do người dùng đóng góp.

  • Aryson SQLite Database Recovery
  • SQLite
  • SQLite
  • Sqliteman
  • SQLite Database Browser

Chuyển đổi file .SQLITEDB

File .SQLITEDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *