WMX File

? Cách mở file .WMX? Những phần mềm mở file .WMX và sửa file lỗi. Convert N/A WMX file sang định dạng khác.

.WMX File Extension

   
File name WMX File
File Type Windows Media Redirector File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (15 Bình chọn)

File .WMX là file gì?

WMX là Video Files - Windows Media Redirector File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

file shortcut được sử dụng bởi Windows Media Player, máy nghe nhạc đa phương tiện mặc định cho Windows; tiết kiệm một phím tắt để Windows Media Audio (.WMA) hoặc (.WMV) tập tin Windows Media Video; cửa hàng vị trí của tập tin phương tiện truyền thông, nhưng không bao gồm các âm thanh thực tế hoặc dữ liệu hình ảnh riêng của mình.

What is a WMX file?

Shortcut file used by Windows Media Player, the default multimedia player for Windows; saves a shortcut to a Windows Media Audio (.WMA) or Windows Media Video (.WMV) file; stores the location of the media file, but doesn't include the actual audio or video data itself.

Cách mở .WMX file

Để mở file .WMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WMX do người dùng đóng góp.

  • RealPlayer Cloud
  • RealTrimmer
  • RealTrimmer
  • RealDownloader
  • Photo Gallery
  • RealPlayer (
  • RealPlayer (

Chuyển đổi file .WMX

File .WMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *