WWU File

? Cách mở file .WWU? Những phần mềm mở file .WWU và sửa file lỗi. Convert XML WWU file sang định dạng khác.

.WWU File Extension

   
File name WWU File
File Type Wwise Work Unit
Nhà phát triển Audiokinetic
Phân loại Audio Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .WWU là file gì?

WWU là Audio Files - Wwise Work Unit, dưới định dạng XML được phát triển bởi Audiokinetic.

tập tin XML đại diện cho một "Đơn vị làm việc" trong Wwise, một công cụ authoring âm thanh hoàn toàn được thiết kế cho các nhà thiết kế âm thanh và các lập trình viên âm thanh; một ví dụ về một đơn vị làm việc là một truy vấn tìm kiếm mà tìm thấy đối tượng âm thanh phù hợp với các thông số của truy vấn.

What is a WWU file?

XML file that represents a "Work Unit" in Wwise, a complete audio authoring tool designed for sound designers and audio programmers; an example of a Work Unit is a search query which finds sound objects that match the parameters of the query.

Cách mở .WWU file

Để mở file .WWU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WWU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WWU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WWU do người dùng đóng góp.

  • Audiokinetic Wwise

Chuyển đổi file .WWU

File .WWU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *