U3D File

? Cách mở file .U3D? Những phần mềm mở file .U3D và sửa file lỗi. Convert Binary U3D file sang định dạng khác.

.U3D File Extension

   
File name U3D File
File Type Universal 3D File
Nhà phát triển 3D Industry Forum
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (15 Bình chọn)

File .U3D là file gì?

U3D là 3D Image Files - Universal 3D File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi 3D Industry Forum.

tập tin 3D CAD lưu trong File Format Universal 3D; tiêu chuẩn hóa bởi ECMA International như là tiêu chuẩn ECMA-363; chứa thông tin mô hình 3D, bao gồm hình dạng, kết cấu, ánh sáng, bóng, và dữ liệu chuyển động; được hỗ trợ bởi nhiều phần mềm CAD và các chương trình đồ họa 3D.

What is a U3D file?

3D CAD file saved in the Universal 3D File Format; standardized by Ecma International as the ECMA-363 standard; contains 3D model information, including shapes, textures, lighting, shading, and motion data; supported by many CAD and 3D graphics programs.

Cách mở .U3D file

Để mở file .U3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .U3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .U3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .U3D do người dùng đóng góp.

  • RealWorld Icon Editor
  • Blender
  • Blender
  • DAZ 3D DAZ Studio 4
  • Bondware Poser
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Kubotek3D KeyCreator

Chuyển đổi file .U3D

File .U3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *