SSI File

? Cách mở file .SSI? Những phần mềm mở file .SSI và sửa file lỗi. Convert Text SSI file sang định dạng khác.

.SSI File Extension

   
File name SSI File
File Type Adobe Dreamweaver Server Side Include File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SSI là file gì?

SSI là Developer Files - Adobe Dreamweaver Server Side Include File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi phần mềm Adobe Dreamweaver, một ứng dụng phát triển Web; chứa thông tin phổ biến mà được chia sẻ trên nhiều trang Web; thường được dùng để bao gồm các mẫu trang web và các thành phần trang web chia sẻ.

What is a SSI file?

Developer file used by Adobe Dreamweaver, a Web development application; contains common information that is shared across multiple Web pages; often used for including website templates and shared Web page components.

Cách mở .SSI file

Để mở file .SSI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSI do người dùng đóng góp.

  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • EasySense Software
  • Microsoft Office
  • Professional Notepad
  • Professional Notepad

Chuyển đổi file .SSI

File .SSI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *