ULP File

? Cách mở file .ULP? Những phần mềm mở file .ULP và sửa file lỗi. Convert XML ULP file sang định dạng khác.

.ULP File Extension

   
File name ULP File
File Type EAGLE User Language Program
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ULP là file gì?

ULP là Data Files - EAGLE User Language Program, dưới định dạng XML được phát triển bởi Autodesk.

Chương trình được điều hành bởi Autodesk EAGLE, một PCB (bảng mạch in) chương trình thiết kế; chứa một chương trình trong C-like EAGLE User Ngôn ngữ; bao gồm một mô tả về những gì này thực hiện chương trình và thông tin tác giả.

What is a ULP file?

Program run by Autodesk EAGLE, a PCB (printed circuit board) design program; contains a program in C-like EAGLE User Language; includes a description of what the program performs and author info.

Cách mở .ULP file

Để mở file .ULP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ULP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ULP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ULP do người dùng đóng góp.

  • Autodesk EAGLE
  • EAGLE
  • EAGLE
  • Uvision Landscape Photo

Chuyển đổi file .ULP

File .ULP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *