U12 File

? Cách mở file .U12? Những phần mềm mở file .U12 và sửa file lỗi. Convert N/A U12 file sang định dạng khác.

.U12 File Extension

   
File name U12 File
File Type UFile 2012 Tax Return
Nhà phát triển Dr Tax Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .U12 là file gì?

U12 là Data Files - UFile 2012 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dr Tax Software.

tờ khai thuế liên bang Canada tạo ra với UFile 2012, một chương trình chuẩn bị thuế cho cư dân Canada; chứa các hình thức thuế thu nhập Canada và dữ liệu nhập vào bởi người sử dụng; có thể được in và gửi hoặc nộp bằng điện tử với Cơ quan Thuế Canada sử dụng tính năng NETFILE của chương trình.

What is a U12 file?

Canadian federal tax return created with UFile 2012, a tax preparation program for Canadian residents; contains Canada income tax forms and data entered by the user; may be printed and mailed or filed electronically with the Canada Revenue Agency using the program's NETFILE feature.

Cách mở .U12 file

Để mở file .U12 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .U12 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .U12

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .U12 do người dùng đóng góp.

  • Dr Tax UFile Online
  • Dr Tax UFile
  • Dr Tax UFile
  • Intuit Canada TurboTax
  • UFile-ImptExpert
  • UFile-Imp�tExpert
  • UFile-Imp�tExpert

Chuyển đổi file .U12

File .U12 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *