TVM File

? Cách mở file .TVM? Những phần mềm mở file .TVM và sửa file lỗi. Convert N/A TVM file sang định dạng khác.

.TVM File Extension

   
File name TVM File
File Type TV3D Model
Nhà phát triển Truevision3D
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .TVM là file gì?

TVM là 3D Image Files - TV3D Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Truevision3D.

định dạng mô hình được sử dụng bởi TV3D SDK, một trò chơi và phát triển ứng dụng môi trường 3D; chứa một mô hình 3D, trong đó bao gồm đèn, vật tư, pha trộn, giai đoạn, và shader tài sản.

What is a TVM file?

Model format used by TV3D SDK, a 3D game and application development environment; contains a 3D model, which includes lights, materials, alpha blending, stages, and shaders properties.

Cách mở .TVM file

Để mở file .TVM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TVM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TVM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TVM do người dùng đóng góp.

  • TopoNavigator

Chuyển đổi file .TVM

File .TVM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *